Ansvar

Stiftelsen Husarö scoutgård styrs av en styrelse som består av representanter för de tre scoutdistrikten Birka, Roslagen och Södertörn.

2014 sitter följande personer i styrelsen

Tomas Krumel ordförande
Michael Appeltofft Roslagen
Anders Granath Roslagen
Carin Törnqvist Birka
Aslak Hoge, föreståndare Birka
Gustaf Mauroy, kassör Södertörn
Astrid Pettersson Södertörn

Styrelsen har ca fem styrelsemöte per år samt ett årsmöte i februari/mars. Under april, maj och juni ansvarar och arbetsleder styrelsen för arbetshelger för konfirmandföräldrar.

 

 

Husarö 2014 045            Husarö 2014 022