Husarö sjöscoutkår

Vår kår består av ca 100 medlemmar och vi håller till på Husarö i Stockholms skärgård.

Husarö scoutkår bildades 2008 (?) för att främja scoutverksamheten på Husarö scoutgård under årets alla säsonger. Husarö sjöscoutkår har inga vanliga avdelningar med regelbundna möten, utan verksamheten består av att planera, driva och medverka på Stiftelsen Husarö scoutgårds två årliga konfirmationsläger samt att under övrig tid verka som en mötesplats för scouter med ett hjärta för Husarö och dess scoutgård.