Styrelsen

För kontakt angående bokning av scoutgården och konfirmation, se under respektive flik.

 

Postadress (postlådan töms endast under lägerperioder)

Husarö Scoutgård
184 99 Husarö

Telefon: 08-542 450 29

 

Stiftelsen Husarö Scoutgård

Magnus Fjelkman
Adjungerad. Konfirmationspräst, konf.anmälningar
Telefon: 070 289 43 58
E-post: magnus.fjelkman@svenskakyrkan.se

 

Tomas Krumel
Ordförande

 

Astrid Pettersson
Sekreterare

 

Gustaf P. Mauroy
Kassör, uthyrning (ej anmälan konf.läger och medlemskap)
Telefon: 070 346 23 06
E-post: gustaf@husaroscoutgard.se

 

Michael Appeltofft
Föreståndare
Telefon: 070 750 10 27

 

Carin Törnqvist
Ledamot
E-post: carin.tornqvist@telia.com

 

Tove Granath
Ledamot