Ledare och konfirmander

Vill du bli ledare på Husarö scoutgårds konfirmandläger?

Skicka ett mail till lägercheferna med kopia till konfirmationsprästen, där du beskriver dig själv och förklarar varför just du skulle passa som ledare.

Om du vill kontakta någon lägerchef enskilt så har du mailadresserna här nedanför.

 

Konfirmationspräst
Magnus Fjelkman, magnus.fjelkman@svenskakyrkan.se

Lägerchefer
Michael Appeltofft, michael.appeltofft@hotmail.com
Ida Fjelkman, ida.fjelkman@gmail.com
Hanna Nordquist, hanna.nordquist@gmail.com