Aktuellt

Vi håller just nu på att skicka ut antagningar till alla som har anmält sig till våra konfirmationsläger 2018. Det tar lite tid och vi betar oss ner på våran lista. Ett nytt utskick kommer i slutet av vecka 36 eller i början på vecka 37.