Konfirmationsläger

Ett konfirmationsläger på Husarö scoutgård innebär några sommarveckor i Stockholms skärgård med bland annat samtal och reflektion om tron, livet, Gud, kärleken och Jesus. Men även tid för lekar, segling, bad, hajk och mycket mer!

På Husarö har vi varje sommar två konfirmationsläger. Det är 40 konfirmander och 12 ledare som under tre veckor upplever något helt nytt och där livet där hemma sätts på paus under en stund. Då står livet, tron, upplevelsen av gemenskap och vänskap, naturen och skapelsen i centrum.1958 kom Assar Fjelkman till Husarö för första gången och hade det första konfirmandläget. Sedan dess har lägren varje sommar förgyllt många ungdomars liv. Under årens lopp har över 3000 ungdomar konfirmerats ute på Husarö.

Ett av målen är att det ska vara lättare att andas när man lämnar Husarö än det var när man först kom dit. Att alla ska ha landat en smula i vem ”jag är” och fått erfara att varje individ är unik och oerhört värdefull. Att vi ska bli påfyllda och bekräftade som de andliga och lekfulla individer som vi alla är.Konfirmationslägren leds av Magnus Fjelkman tillsammans med engagerade och duktiga ledare. Alla ledare har själva konfirmerats på Husarö.

Vi välkomnar scouter såväl som ungdomar som inte tidigare varit scouter. På konfirmationslägren deltar många ungdomar som inte tidigare varit med i scouterna. Om du inte redan är med i någon scoutkår, behöver du bli medlem i Husarö scoutkår före ditt konfirmationsläger.