Konfirmationsläger

Ett konfirmationsläger på Husarö scoutgård innebär några sommarveckor i Stockholms skärgård med bland annat samtal och reflektion om tron, livet, Gud, kärleken och Jesus. Men även tid för lekar, dans, segling, sång, bad, hajk och mycket mer!

På Husarö har vi varje sommar två konfirmationsläger. Det är 40-42 konfirmander och 13 ledare som under tre veckor upplever något helt nytt och där livet där hemma sätts på paus under en stund. Då står livet, tron, upplevelsen av gemenskap och vänskap, naturen och skapelsen i centrum. Lägren är tre veckor långa och startar på måndag i vecka 1 och konfirmation sker ute på Husarö i lägerkyrkan på lördagen i vecka 3.
Läger 1 är veckorna 24, 25 och 26. Läger 2 är veckorna 31, 32 och 33.

Ett av målen är att det ska vara lättare att andas när man lämnar Husarö än det var när man först kom dit. Att alla ska ha landat en smula i vem ”jag är” och fått erfara att varje individ är unik och oerhört värdefull. Att vi ska bli påfyllda och bekräftade som de andliga och lekfulla individer som vi alla är. Konfirmationslägren leds av prästen Magnus Fjelkman tillsammans med engagerade och duktiga ledare. Alla ledare har själva konfirmerats på Husarö.

Vi välkomnar scouter såväl som ungdomar som inte tidigare varit scouter. På konfirmationslägren deltar många ungdomar som inte tidigare varit med i scouterna. Om du inte redan är med i någon scoutkår, kommer du bli medlem i Husarö scoutkår före ditt konfirmationsläger. Det sker automatiskt när du blir antagen till Husarö scoutgårds konfirmationsläger.

Eftersom det är många som frågar ungefär samma fråga så kommer svaren på det här:

Antagningarna inför det läger man har ansökt till börjar skickas ut i april, året innan man ska gå på lägret. Ibland, tar det lång tid innan lägren är fulla, även om det är många som anmäler sig. Först i slutet på augusti året innan brukar platserna vara slut.
Upplägget med förträffar sker mellan december och maj, information om hur det upplägget ser ut kommer i november (även det året innan lägret börjar).

1958 kom Assar Fjelkman till Husarö för första gången och hade det första konfirmandläget. Sedan dess har lägren varje sommar förgyllt många ungdomars liv. Under årens lopp har över 3000 ungdomar konfirmerats ute på Husarö.

Välkommen att göra din livs viktigaste resa ute på Husarö.